Externa länkar


Elements of AI
Välkommen att lära dig grunderna i artificiell intelligens! Målet med kursen är att göra AI begripligt – för alla.
Elements of AI är en kostnadsfri onlinekurs som beskriver grunderna i AI. Kursen riktar sig till alla som vill veta vad AI är, vad man kan göra (eller inte göra) med AI och hur AI påverkar våra liv. Du behöver inte vara insatt i matematik eller programmering. Utbildningen kombinerar teori med praktiska exempel och kan göras i egen takt. Det tar ca 15-30 timmar att komma i mål.

https://www.elementsofai.se


White paper on Artificial Intelligence
A European approach to excellence and trust
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf
 

Nationell inriktning för artificiell intelligens
Regeringskansliet

https://www.regeringen.se/49a828/contentassets/844d30fb0d594d1b9d96e2f5d57ed14b/2018ai_webb.pdf
 

AI-miljöer i Sverige
En översikt över miljöer som bidrar till utvecklingen av artificiell intelligens, Rapport från VINNOVA
https://www.vinnova.se/globalassets/mikrosajter/ai/vr_19-05_190704.pdf
 

Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle
Analys av utveckling och potential. Slutrapport från VINNOVA

https://www.vinnova.se/contentassets/55b18cf1169a4a4f8340a5960b32fa82/vr_18_08.pdf


Tillväxtverkets Projektbank
I Projektbanken finns alla projekt som Tillväxtverket har beviljat stöd till, med nationell finansiering eller genom EU-finansiering. Det är en databas där du kan söka enskilda projekt.
Nationella projekt:
https://projektbank.tillvaxtverket.se/projektbanken2020#page=abe6e0ba-8cac-43ae-9022-9d34560cf5b6
EU projekt: 
https://projektbank.tillvaxtverket.se/projektbanken2020#page=76150736-06ea-4f56-b3cf-a2503d23d9ff


Digital Innovation Hubs (DIHs) in Europe

Läs mer om Europas digitala innovationshubbar och deras funktion här:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs


ANNAT

A vision document on the future of Embedded Artificial Intelligence in Europe from ARTEMIS Scientific Council 
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fieeecs-media.computer.org%2Fmedia%2Fmarketing%2Fcedge_digital%2Fce-jan21-final.pdf&data=04%7C01%7C%7C25e597e2330249cc203b08d8d74f7ebb%7C5453408ba6cd4c1e8b1018b500fb544e%7C1%7C0%7C637496083715450160%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=efCaV0O3pCyDeSPI3oUjUa9YNZ62NeSL0s2z30W%2BxW8%3D&reserved=0 


​​​​​​​
THE ESSENTIAL AI HANDBOOK FOR LEADERS