KOntakta oss

Är du intresserad av att veta mer eller att delta i projektet?
Välkommen att kontakta oss!

Michael Nilsson
Projektledare CDT
Luleå tekniska universitet


michael.nilsson@ltu.se
0920-492306

Björn Backe
Projektledare CDT
Luleå tekniska universitet


bjorn.backe@ltu.se
0920-492111

Pär-Erik Martinsson
Verksamhetsledare
Luleå tekniska universitet


Par-Erik.Martinsson@ltu.se
0920-493637

Jan Pettersson
Projektledare CDT
Luleå tekniska universitet


jan.pettersson@ltu.se
070-242 68 04

Marcus Liwicki
Professor och ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Maskininlärning


marcus.liwicki@ltu.se
0920-491006

Anna Ståhlbröst
Professor och ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet

Informationssystem

Anna.Stahlbrost@ltu.se
0920-492091

George Nikolakopoulos
Professor och ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Robotik och artificiell intelligens


george.nikolakopoulos@ltu.se
0920-491298