Kurser


Utbildningar inom AI på Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitets mål är att överföra kunskap och erfarenheter av avancerad AI-teknik till såväl studenter som industrin. Behovsspecifika utbildningsprogram är nyckeln till att öka kompetensen inom AI, möjliggöra AI-innovationer och främja det livslånga lärandet inom teori och tillämpning.

Lär mer: https://www.ltu.se/research/ai/Utbildning

 


Kurs: Datorseende i praktiken

RISE bjuder in till en utbildning som riktar sig till dig som har en teknisk bakgrund och vill lära dig använda djup maskininlärning för datorseende i praktiken.

För att få ut maximal nytta av kursen så är det bra om deltagarna har vana vid att programmera (helst i programspråket python). Utbildningen kommer att göras helt online med ett maxantal på 25 deltagare.


Mer information & anmälan
 


Framtidens AI-lösningar i fokus på ny utbildning

Luleå tekniska universitet startar en ny civilingenjörsutbildning inom tillämpad artificiell intelligens (AI). Det är den första civilingenjörsutbildningen i världen inom tillämpad AI med en specialisering inom AI och neurovetenskap. Utbildningen börjar hösten 2021.

– Civilingenjörsprogrammet i tillämpad artificiell intelligens (AI) riktar sig till den som verkligen vill förstå AI. Inom området maskininlärning och AI får studenterna bland annat lära sig grunderna i hur man kan simulera mänsklig intelligens med maskiner. Våra studenter får lära sig hur effektiv matematik tillsammans med datorer och interaktiva system kan hjälpa oss i vardagen, säger Marcus Liwicki, ämnesföreträdare och professor i maskininlärning vid Luleå tekniska universitet och lärare på det nya civilingenjörsprogrammet.

Läs hela artikeln här

 


Kurs: Building AI II

Building AI is for anyone who wants to improve their AI-related vocabulary and skills, including non-programmers and people who can program in Python.

By taking the course, you'll learn more about what makes different AI methods possible and where and how these methods can be applied in real life. As a result of this course, you will be able to craft your own AI idea and present it in an understandable format.

Läs mer: https://buildingai.elementsofai.com