nyheter
 

Webinarium: Jämställda affärs- och verksamhetsmodeller

22 sep. 2020, 12:00 - 12:45, Luleå, Zoom

Är du intresserad av hur jämställda affärs- och verksamhetsmodeller kan gagna ditt företag, din organisation, din verksamhet?

Välkommen till ett webinarium där vi tittar närmare på ett scenario om vad kompetens är.


Mer info och anmälan


Detta är en del av tre stycken webinarium med teman:
16 juni: Osynligt kundvärde
26 aug: Osynlig kompetens
22 sep: Vad är egentligen kompetens?

 

Webinar: Hur kan AI snabba på omställningen för att möta stora samhällsutmaningar?

27 maj 2020 kl. 13:30-14:30

Vinnova och AI Innovation of Sweden bjuder in till ett webbinarium den 27 maj med fokus på tre områden där artificiell intelligens kan möjliggöra och snabba på omställningen till ett hållbart samhälle. De områden vi lyfter fram är AI inom klimatomställning, hälso- och sjukvården och AI-lösningar för svenska språket.


Mer info och anmälan


Welcome to a webinar about Chatbots

Wednesday, May 20, 2020, 08:00 – 08:50, Zoom

Welcome to the first AIM Point, a series of focused webinars about different hot AI topics of today. The AIM Point is an activity within the Applied AI DIH North project. First topic is about Chatbots!

Program
8.00 - 8.05  Michael Nilsson, Applied AI DIH North project manager, will introduce the seminar.
8.05 - 8.10  Examples of challenges regarding AI at a municipality by Ola Lidström,  Process leader digitization, Piteå Municipality
8.10 - 8.40  Marcus Liwicki, Professor of Machine Learning at Luleå University of Technology, will talk about what a chatbot is, state of the art, what do we miss today, research challenges and future work.
8.40 - 8.50  A Q&A session will follow.

For those of you who want to discuss more in detail stay, and/or let us know so we can contact you afterwards. 

About Marcus Liwicki
Marcus Liwicki was born in 1982 in Berlin. In 2007, he defended his dissertation at the University of Bern in Switzerland, with a dissertation on automated handwriting recognition on whiteboard. He has been awarded both the CEBIT Innovation Award 2015 and the Young Investigator Award 2015. Marcus Liwicki presented his doctoral dissertation six years after he finished high school. At the age of 29, he then became the youngest professor of computer science in Germany. Today his research is largely about pattern recognition, on both a large and a small scale. It may be about loading satellite images to find geographical locations on other planets or teaching computers to read writing and analyze the text. Currently he is chaired professor at Luleå University of Technology and a senior assistant in the University of Fribourg.  Marcus Liwicki is a co-author of the book "Recognition of Whiteboard Notes – Online, Offline, and Combination", published by World Scientific in October 2008 and he has more than 200 publications.


Read more about Chatbots here:
https://en.wikipedia.org/wiki/Chatbot

Register to the event here:
https://simpleeventsignup.com/event/167796-webinar-about-chatbots


Link to the Zoom webinar here:
https://ltu-se.zoom.us/j/7517361087

Personer bakom projektet: Luleå tekniska universitets rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn, längst till vänster, flankeras av Foteini Liwicki, universitetslektor i maskininlärning, Marcus Liwicki, professor i maskininlärning, Michael Nilsson, projektledare för Applied AI DIH North, Anna Ståhlbröst, professor i infomationssystem, Sabine Mayer, LTU Innovation, och George Nikolakopoulos, professor i robotik och AI.


30 miljoner till tillämpad AI-forskning

Stärkt innovationskraft, större konkurrensmöjligheter och en mer hållbar utveckling inom tillämpad forskning kring artificiell intelligens. Det är syftet med ett nytt projekt, Applied AI DIH North, som leds av Luleå tekniska universitet.


Allt talar för att artificiell intelligens betydelse för samhället kommer öka i framtiden. AI kommer till exempel att förändra vårt sätt att arbeta, nya jobb kommer skapas och mindre attraktiva jobb kommer att försvinna. På sikt kommer hela samhället att genomsyras av produkter och tjänster kopplade till AI, ett faktum inte minst relevant för den norra region i vilken Luleå tekniska universitet befinner sig i, en region som delvis definieras av glesbygd och en åldrande befolkning.

Viktiga samhällsfunktioner och näringslivets konkurrenskraft är beroende av hur innovation kan skapa fördelar för Sverige och regionen. Satsningen Applied AI DIH North ska bidra till konkurrenskraftiga företag och göra regionen mer attraktiv för nyetableringar. Resultatet ska bli långsiktigt hållbar tillväxt som lockar människor, investeringar och företag till regionen.
– Norrbotten måste ta en ledande position inom AI-området för att stödja en fortsatt positiv utveckling, säger Michael Nilsson, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik på Luleå tekniska universitet.
– Av konkurrensskäl behöver vår regions små och medelstora företag stötting inom AI-området. Om regionen ska fortsätta vara attraktiv för företag och vi som vill leva här, är det viktigt att bibehålla hög kompetensnivå med ledande näringar som är viktiga och relevanta för omvärlden.

Luleå – ett AI-kluster
För Luleå tekniska universitet är projektet ett logiskt komplement till den AI-forskning som redan pågår vid universitetet inom ramen för AI Excellence Centre. Universitetet besitter kompetens inom framför allt tillämpad AI-forskning. Via samverkan med företag omsätts forskning till innovationer till gagn för industrin, offentlig förvaltning, utbildning och hälsa med människan i fokus.
– Ett projekt av det här slaget passar oss utmärkt. Vi har bra teknisk infrastruktur, flera olika labbmiljöer och befintliga testbäddar. Dessutom är vår forskning en Sveriges mest tillämpade, vi har ett mycket starkt samarbete med industrin och hög grad av extern forskningsfinansiering. Allt sammantaget gör oss ytterst lämpliga för att utgöra ett nav inom AI-relaterad forskning, säger Michael Nilsson. 
– Vår övergripande målsättning är dock att nå utanför regional och nationell nivå. Om vi ska vara riktigt attraktiva är det endast världsklass som räknas.